پکیج آبیاری قطره ای

270,000 تومان

لوله قطره ای ۱۶: 60متر
شیر انشعاب ۱/۲ در ۱۶: ۲ عدد
شیر انشعاب ۱۶ در ۱۶: ۲ عدد
سر شلنگی ۱/۲ در ۱۶: ۳عددبست انتهائی ۱۶: ۸عدد
قطره چکان دو طرفه: ۵۰عدد
قطره چکان ۸ نازل: ۵۰عدد
رابط ۱۶: ۱۰عدد
زانو ۱۶: ۱۲عدد
سه راه ۱۶: ۱۲عدد

دسته بندی ها:

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین نفر برای بررسی باشید “پکیج آبیاری قطره ای”