سیاست حفظ حریم خصوصی مشتریان

خط‌ مشی و رازداری

دسترسی و تغییر اطلاعات شخصی یا حقوقی

داشتن حق انتخاب

موارد استفاده از کاربران

اطلاعات حساب

شماره های خاص

کوکی‌ها و سایر فناوری‌های مشابه

تلفن تماس و فکس :

021-22200061