لیست تمام سازنده های باغ ویلا

21می.2022
0 نظر
list-of-all-villa-builders
villa-construction
ساخت ویلا
villa-architects
معماران ویلا
portfolio-of-villa-construction
نمونه کار ساخت ویلا

لیست تمام سازنده های باغ ویلا

استان     تماس     نام شرکت

خراسان رضوی   051-38795310 …همیاری شهرداری های خراسان…

تهران     021-44059288 ا – بی – ام

تهران     021-22965883 ابتکار ساختمان ایمن

یزد        0351-8254411 ابراج نگار

تهران     021-88307557 ابنیه ارچین

تهران     021-66502998 ابنیه اقدام

تهران     021-88530416 ابنیه بتنی

تهران     021-88687163 ابنیه بنیان

تهران     021-22510131 ابنیه پایدار پیشرو

سیستان و بلوچستان            0541-2447646 ابنیه زاهدان

کرمان    0341-2810077 ابنیه سازان مجرب پارس

تهران     021-88064755 ابنیه فنی تهران

تهران     021-22074583 ابنیه کار

تهران     021-88846909 ابنیه کشوری

تهران     021-88531381 ابنیه گستر

خراسان رضوی   051-38679991 اتانیر

هرمزگان 0761-6668598 اتحاد بتن فلز

تهران     021-22884540 اتحاد عمران پارس

خراسان رضوی   051-38461885 اترک پی سازه طوس

تهران     021-88546370 اتقان

خوزستان 0611-3374720 اتکاء اهواز

تهران     021-88713977 اتوماسکوپ

تهران     021-88716037 اجرای ابنیه هورام

گیلان     0131-6662272 اجزاء سازه

گیلان     0131-6662272 اجزاء سازه

تهران     021-88682099 احجام سازه

تهران     021-88875114 احداث

تهران     021-88786348 احداث

اصفهان  031-34439008 احداث دشت

کرمانشاه 0831-4213047 احداث غرب

کرمان    0341-3227821 احسان آرمه

خوزستان 0611-3334243 احسان رامهرمز

کرمان               احیای کویر چهار سوق کرمان

کرمان               احیای کویر چهارسوق کرمان

کرمان    0341-2466828 اختیاریه

کرمان    0341-2444579 ادوار نوین کویر

مرکزی   0861-2778341 اراک تیرچه

مازندران 0151-3255882 ارزفون

خراسان رضوی   051-37614098 ارزه گستر

اردبیل    0451-7713206 ارس بناء راهساز

آذربایجان غربی    0461-2231266 ارس پل غرب

آذربایجان شرقی    0411-3372304 ارس پی

تهران     021-88717220 ارسا ساختمان

تهران     021- 88370241            ارسام

تهران     021-88513617 ارشد سازه توس

آذربایجان غربی    0441-2225616 ارشلو

آذربایجان شرقی    0411-3353307 ارشه

کرمان               ارفع سازان رابر

آذربایجان شرقی    0411-3318591 ارک بنا

هرمزگان 0761-6674845 ارک بنا

بوشهر    0771-5550907 ارکان بتن بوشهر

بوشهر    0771-5556963 ارکان پی بوشهر

تهران     021-88735800 ارگستون – رویال صنعت توس

تهران     021-88796481 ارم دیانا

آذربایجان غربی    0441-2224321 اروم انرژی

آذربایجان غربی    0441-3665143 اروم آرمه سقف

آذربایجان غربی    0441-3441314 اروم پرهام

آذربایجان غربی    0441-2220621 اروم دیار

آذربایجان غربی    0441-2246022 اروم سهاب

آذربایجان غربی    0441-2230623 اروم کلبه گستر

آذربایجان غربی    0441-2354330 اروم مهساز

اصفهان  031-42254391 ازاره سنگ

تهران     021-55902175 ازرج

خراسان جنوبی     0561-4435983 اژدر خراسان

تهران     021-22057668 اس.دی.ام – SDM

تهران     021-88760708 اساس

تهران     021-88760708 اساس

اصفهان  031-36246360 اساس سپاهان

کرمان    0341-2119715 اسپکان

کرمان    0341-2520519 اسپکان

تهران     021-22228280 اسپندان نوآور

تهران     021-88788371 اسپیدز

تهران     021-88788371 اسپیدز

آذربایجان غربی    0441-3366067 اسپیر

تهران     021-88828385 اسپیلت

کرمان    0341-3220857 استحداث

ایلام       0841-2222473 استحکام ایلام

تهران     021-77651582 استحکام بنا

کرمان               استوار سازان رستگار

اصفهان  031-32280086 استوار سازه زاینده رود

آذربایجان شرقی    0411-5263041 اسکان آرای آذر

خوزستان 0611-3387385 اسکان جنوب

تهران     021-44533220 اسکان دژ پارس

سیستان و بلوچستان            0541-2443994 اسکان دشت

همدان     081-38272741 اسکان ساز

آذربایجان شرقی    0411-3373619 اسکان و گسترش پارس

کرمانشاه 0831- 7239230            اسکله غرب

اصفهان  031-37868353 اشکان ساز

کرمان    0348-3328252 اشکان سازه جیرفت

آذربایجان غربی    0441-3449623 اشل راه

تهران     021-88701781 اصالت

اصفهان  031-36621715 اصفهان ترانشه

کرمان    0341-3223838 اصولی ساز کرمان

فارس     0711-8212245 اطمینان ساز شیراز

کرمانشاه 0831-7242245 اعتماد غرب

تهران     021-88502674 اعمار

فارس     0711-2301933 افرازه شیراز

کرمان    0341-2460014 افرند پی

تهران     021-22056334 افرند ساخت

کرمان    0391-2224710 افروزنده رفسنجان

بوشهر    0771-2540264 افشین بنای بوشهر

بوشهر    0771-2522354 افق خیزان بوشهر

کردستان 0871-3239729 افلاک پی

تهران     021-77866890 افلاک ساز آبان

کرمان    0345 -3231446            افلاک سازه سمنگان

مرکزی   0861-2771403 افلاک عمران اراک

فارس     0711-2306286 افهم

تهران     021-88031980 اقلیم

تهران     021-88741904 اکباتان نیرو

آذربایجان غربی    0441-3482589 اکتای رود

تهران     021-88805306 اکسون آب پارس

تهران     021-88740076 ال مس

تهران     021-22860763 البرز مسیر

تهران     021-88757068 البرزکومه

تهران     021-22079119 الکترو کنترل

تهران     021-88893409 الکتریکوم

تهران     021-88663700 الماتکو

خراسان رضوی   051-35593139 الماس کاران طوس

تهران     021-88797921 الموت

تهران     021-88906440 المونت

کرمان               الیداد سازه سمنگان

اصفهان  031-32657773 اماد بتن ساخت

تهران     021-88760243 امکان گستر

کرمانشاه 0832-5224027 امید اسلام آباد غرب

خراسان رضوی   051-36902537 امید آشیانه

فارس     0711-6353287 امید بتن

تهران     021 -22534180            امیر سازه پایدار

تهران     021-88759168 امیر کار

کرمان               امین سازه کریمان

گیلان                امین کاران

ایلام       0841-3352015 اناران ایلام

تهران     021-66418830 انبوه سازان جامع تهران

کرمان    0348-2214283 انبوه سازان سخت کوش جبال

آذربایجان شرقی    0411-3339871 اندیشمند سازان ایمن

کردستان 0871-3292111 اندیشه پویان

خوزستان 0681-2229943 اندیشه راه مسجد سلیمان

تهران     021-44827621 اندیشه سازان اختر

تهران     021-88825599 انرژی گستر نصیر

فارس     0722-6256522 انصار بنا

تهران     021- 22082002            انهار

تهران     021-88955551 اوبا آفرین

اصفهان  031-36685205 اوپال

کردستان 0871-3287985 اوج آفرین غرب

تهران     021-88978347 اورین پایه بتن

تهران     021-88756135 اوکسین صنعت

تهران     021-88771137 اویول

کردستان 0871-3283396 اویهنگ

کرمان    0341-2651276 اهرام سوله شرق

زنجان    024-33773850 ایدین بتن

تهران     021-88023422 ایران آتانور

تهران     021-22280168 ایران آروین

تهران     021-88830861 ایران بورگه

تهران     021-88710023 ایران پادنگ

تهران     021-77339969 ایران پرلین

تهران     021-88740079 ایران پل

تهران     021-22843620 ایران تپه

تهران     021-88801058 ایران ترمو

تهران     021-66428697 ایران جیرده

تهران     021-88840301 ایران رامپ

تهران     021-88047985 ایران ریبر

تهران     021-88020155 ایران ریپاژ

تهران     021-88207706 ایران سازه

اصفهان  031-36605627 ایران سازه اصفهان

تهران     021-88309112 ایران ستون

تهران     021-22259600 ایران شارع

آذربایجان غربی    0441-3369901 ایران شانلی یول

تهران     021-44004728 ایران فریم

اصفهان  031-32682678 ایران کارت

کرمان    0341-2250005 ایستا ابنیه کرمان

تهران     021-66377701 ایستا پیوند

خوزستان 0611-3377734 ایستا تاژه

اصفهان  031-32367152 ایستا ساز سپاهان

تهران     021-77480782 ایستا سازان عصر

کرمان               ایستا سازه سایه گستر

تهران     021-22916833 ایستافر

تهران     021-88822731 ایسوکو

تهران     021-88704839 ایکاسه

ایلام       0841-3334752 ایلام افشین

ایلام       0841-3334847 ایلام بتن

ایلام       0841-3349288 ایلام نیک

کرمان    0348-2413467 ایلیا ایوان سبزواران

تهران     021-22905658 ایلیا سازه پارت

گیلان     0131-4224492 ایمن آشیان شمال

خوزستان 0611-3343217 ایمن رکن

کرمان    0341-2446309 ایمن ساخت رفیع

سیستان و بلوچستان            0541-3221062 ایمن ساز زاهدان

کرمان    0341-2131910 ایمن سیال

گیلان     0182-4238692 ایمن کاران تالش

تهران     021-88530700 اینترلاک

کرمان    0349-4623332 ایوان سبز عنبرآباد

فارس     0711-2339307 ایوان فارس

تهران     021-88881363 آ . اس . پ – ASP

تهران     021-88881363 آ. اس. پ ASP

کرمان    0341-2736344 آب دره

تهران     021-88803660 آب گستر

کرمان    0341-2724523 آب واحه کویر کرمان

گیلان     0131-3228907 آباد اندیش رشت

تهران     021-66940908 آباد آرمه

کرمانشاه 0831-7252134 آباد بوم غرب

خراسان رضوی   051-38414730 آباد پردیس خراسان

تهران     021-44088940 آباد تدبیر

تهران     021-44093786 آباد دوست

تهران     021-48620       آباد راهان پارس

سیستان و بلوچستان            0542-2228773 آباد سازان طوس

سمنان     023-33327567 آباد سازه نمونه

تهران     021-66938372 آباد یار عمران

خراسان رضوی   051-35313610 آبادانی و مسکن الهیه خراسان

تهران     021-48620       آبادراهان پارس

خوزستان 0671-3330765 آبادکار خوزستان

کرمان    0341-3310081 آبادگران کارمانیا

اصفهان  031-36637399 آبادی گستر سپاهان

کرمان               آبان آب و خاک کویر

کرمان    0341-2513975 آبراه گستر کویر

گیلان     0131-7723445 آبرود شمال

تهران     021-88803660 آبزولوت

تهران     021-8895306   آبژ

تهران     021-22056464 آبسا

تهران     021-22056464 آبسا

کرمان    0341-3313513 آبسرای دشت کریمان

خراسان رضوی   051-38542411 آبنوس بتن

کرمان    0348-2410531 آبیاری نخل آب

البرز      026-22237823 آبیک بنا

آذربایجان غربی    0441-2230528 آتور پات

تهران     021-22862275 آتی پی سازان

تهران     021-88700553 آتی ساز آسیا

سیستان و بلوچستان            0541-4512025 آتی ساز زاهدان

تهران     021-22021674 آتی گام

تهران     021-22355001 آتین سازه

کرمان    0341-2132962 آتیه کویر

خراسان رضوی   051-38427096 آثار طوس

آذربایجان شرقی    0411-3252052 آداسال

آذربایجان غربی    0441-2240421 آداک ساحل پویان

تهران     021-88261129 آدیش عمران

تهران     021-88055710 آذر 79

آذربایجان شرقی    0411-3345532 آذر اتفاق

آذربایجان شرقی    0411-3296102 آذر انشعاب

تهران     021-88741267 آذر اوبا

آذربایجان شرقی    0411-3307678 آذر باراژ

آذربایجان شرقی    0411-5556768 آذر بنداد تبریز

آذربایجان شرقی    0411-3820826 آذر بهساز

تهران     021-55013609 آذر پستوان

آذربایجان شرقی    0411-3308370 آذر پیمان

آذربایجان شرقی    0411-3349572 آذر حائل

آذربایجان شرقی    0411-3368188 آذر دربن

آذربایجان شرقی    0411-5556887 آذر رخام پی

آذربایجان غربی    0441-3453081 آذر سازند

آذربایجان غربی    0441-2229769 آذر سحاب

آذربایجان شرقی    0411-5255454 آذر سدید تبریز

تهران     021-27608000 آذر سیماب

هرمزگان 0761-6675163 آذر شسته جنوب

آذربایجان شرقی    0411-5415158 آذر شیب

گلستان    0172-3332496 آذر گستر گلستان

آذربایجان شرقی    0411-3853799 آذر ماحال

تهران     021-22061725 آذر مبنا

تهران     021-88055710 آذر هفتادونه

تهران     021-66434788 آذر یورد تبریز

تهران     021-77931887 آذران سازه ساروج

تهران     021-88324038 آذرپاد جنوب

کرمان    0341-2736103 آذرین نوآور

هرمزگان 0761-2230812 آذین پویای بندر

کرمان    0341-2511195 آذین سازه پردیس

گیلان     0131-2221532 آرابسک

کرمانشاه 0831-8237975 آرابسک

تهران     021-22689950 آرادان

آذربایجان غربی    0421-2238493 آراز آب مراغه

تهران     021-88751265 آراسکو

کرمانشاه 0831-8264955 آرام باختر

کرمانشاه 0831-4243751 آرام ساز غرب

خوزستان 0641-2256340 آرامین بناء

تهران     021-66425093 آران سازه

خراسان رضوی   051-38403898 آربر

کرمان    0341-2524696 آرتمیس صنعت جنوب

کرمانشاه 0831-7227893 آرتین

تهران     021-88717220 آرسا ساختمان

خوزستان 0611-3372137 آرش بنای ایذه

تهران     021-22855591 آرش سازه

اصفهان  031-36246863 آرش کار

کرمان    0341-2463605 آرشام آشیان

کرمانشاه 0831-8230930 آرشیفن

کرمان    0341-2512961 آرشین سازه جنوب شرق

اصفهان  031-36633901 آرک بتن

کرمان    0341-2810963 آرمان رایان کویر

بوشهر    0771-2527222 آرمان قلعه استوار

تهران     021-88515539 آرمانیر سازه

تهران     021-22403313 آرمون

تهران     021-22688359 آرمه بن

آذربایجان شرقی    0411-6582927 آرمه پی عمیق

تهران     021-88442538 آرمه تاب بنیان

تهران     021-88929232 آرمه تاب گسترش

آذربایجان شرقی    0411-3342886 آرمه دال

تهران     021-88763876 آرمه دشت

تهران     021-88460620 آرمه سازه نوین

تهران     021-88727788 آرمه فرم

تهران     021-88500870 آرمه گروه

کرمان    0341-2235230 آرمه نمای عقیق

تهران     021-22645486 آرمه نو

تهران     021-88965251 آرمین

تهران     026-32231623 آرمینال

آذربایجان غربی    0441-2233906 آرنس

تهران     021-88105327 آرنیکا اسکان

کرمان    0391-4221229 آروین بهامین جنوب شرق

خوزستان 0611-3364712 آروین پیشتاز اهواز

اصفهان  031-33342685 آروین کاران وطن

کرمان    0341-2414744 آریا آب کارمانیا

تهران     021-66946765 آریا پگاه

کرمان    0341-2456756 آریا زمین سازان کارمانیا

تهران     021-22048073 آریا نور پویا

هرمزگان 0761-5556516 آریان بتن شایان

خراسان رضوی   051-38415607 آریانیک

فارس     0711-6463385 آریکو

اصفهان  031-36616067 آرین آرک

تهران     021-88631211 آرین بتن تهران

تهران     021-22955843 آرین دژ آسا

مرکزی   0861-2243355 آرین محور اراک

کرمان               آزادراه بی نهایت

تهران     021-66468040 آزمون گران تهران

تهران     021-66468040 آزمون گران تهران

تهران     021-88011776 آژند آرمه

تهران     026-34314281 آژند آرمه کرج

تهران     021-66381305 آژند تاوه

کردستان 0874-3226362 آژندکار

کرمانشاه 0831-8357679 آژوان بتن

خراسان رضوی   051-37645239 آژیانه کارا

خراسان رضوی   051-38699991 آژینه ساز توس

تهران     021-88377457 آسا تدبیر سازان

تهران     021-22915181 آسال بتن

تهران     021-88376340 آسال نگین البرز

آذربایجان شرقی    0411-5409673 آسان بنای تبریز

کرمان    0341-2463385 آستان ایلیا

تهران     021-88652306 آستو

تهران     021-66460827 آسفالت ایران

تهران     021-48467988 آسفالت طوس

تهران     021-88887243 آسفالت طوس

کرمان    0341-2113021 آسفالت کارمانیا

گیلان     0142-6222184 آسمان رود شمال

کرمان               آسمانه

کرمان    0341-2477630 آسیا صنعت کریمان

تهران     021-77505029 آشیان ساز

تهران     021-77505029 آشیان ساز

آذربایجان غربی    0421-2224054 آشیان ساز آذربایجان

گیلان     0181-3228884 آشیان کار

تهران     021-44431292 آغار دالان

فارس     0711-6268520 آفتابگون

خراسان رضوی   051-37635445 آفنداک توس

گیلان     0131-2226753 آق – AGHcompany

فارس     0711-6256423 آقداش سازه شیراز

کرمانشاه 0831-8358426 آکام شیب

خراسان رضوی   051-38837882 آگر مشهد

کرمان               آلاداغ عمران

تهران     021-88652866 آلتین

تهران     021-22016659 آلتین داش

کرمان    0348-4252880 آلفا نیرو سبزواران

تهران     021-88313650 آلفاسام

گیلان     0131-7729729 آلنجا

آذربایجان غربی    0441-4444768 آلونژ

گیلان     0131-7756303 آلونک گلساران

تهران     021-44824047 آماد بتن کرمانشاه

تهران     021-88884344 آمن

تهران     021-88884344 آمن

البرز      026-32222217 آمون بن

آذربایجان غربی    0441-2231530 آنایول

تهران     021-88406113 آندا

آذربایجان شرقی    0411-3363710 آوانتیل

آذربایجان شرقی    0411- 3328017            آوند آب

تهران     021-88041910 آهاب

کردستان 0871-3242469 آهن شیار

سیستان و بلوچستان            0541-3228872 آهوران زاهدان

اصفهان  031-36631081 آی بی اچ کو – I.B.H.Co

تهران     021-88760044 آی. ای. سی. سی – I.E.C.C

هرمزگان 0761-6674845 آیدین پی لیلان

اردبیل    0452-5227609 آیقار

کردستان 0871-6622871 بابک احداث سنندج

کرمان    0392422-2471794       بابک کویر نما

آذربایجان شرقی    0411-5264073 باتارد

کرمانشاه 0831-8370837 باختر کسری

کرمانشاه 0831-7282591 باختران پیشرو

تهران     021-22720363 بادبند

تهران     021-22029571 بادبندساز

سیستان و بلوچستان            0541-2427658 بادریس بتن

سمنان     023-33330109 بارز ساز سمنان

البرز      026-34424241 بارز مهر کرج

کرمان    0341-2239622 بارزگستر شرق رویا پور صاحبی

تهران     021-22537732 بارو سازان پایور

کرمان               بارو سازان شرق

گلستان    0171-2222766 بارو سازان طبرستان

خراسان جنوبی     0561-4449000 باستیان بنا

تهران     021-88715402 باغچه لر

اردبیل    0451-6616998 باغرو کوهسار اردبیل

…         021-88841225 بالاگر

همدان     081-38260000 بالیز

تهران     021-88785071 بام راه

اردبیل    0451-6615973 بامساز اردبیل

آذربایجان شرقی    0411-6691037 بامساز زنجان

آذربایجان شرقی    0411-3344167 بامساز زنجان

هرمزگان 0761-2222473 بامشاد

کرمانشاه 0831-7237642 بان لکان

ایلام       0841-3350304 بانطاق

تهران     021-88986737 بانی آبادی

آذربایجان شرقی    0411-5537634 بانی طرح

کرمان    0341-2442777 بانیان عمران پویا

کرمانشاه 0831-7225692 بانیان غرب

تهران     021-88310364 بانیکان

کرمان    0341-2118876 بایسته سازان پارس

مرکزی   0861-4132380 بتانیر

آذربایجان شرقی    0411-5548508 بتن افزای تبریز

تهران     021-88011519 بتن آجر

آذربایجان شرقی    0411-3344354 بتن آذر

تهران     021-88939598 بتن آسه

آذربایجان شرقی    0411-3351937 بتن بنیان

تهران     021-88714556 بتن پرلیت

آذربایجان شرقی    0411-6568882 بتن پیش تنیده

تهران     021-88400099 بتن چانتیر

سمنان     023-35255501 بتن دامغان

البرز      026-32508251 بتن ریز

تهران     026-32505340 بتن ساحل

کرمان    0341-3126912 بتن سازان جیرفت

کرمان    0341-2232416 بتن سازان جیرفت

فارس     0711-2243210 بتن سازان دهدشت

آذربایجان شرقی    0411-3342638 بتن سازه آذربایجان

کرمانشاه 0831-7226163 بتن سازه غرب

اصفهان  031-37766259 بتن سرای سلیم

اصفهان  031-36285937 بتن سنا

تهران     021-88797057 بتن شانتیه

تهران     021-88208350 بتن شیب

بوشهر    0771-3531048 بتن صالح بوشهر

تهران     021-88841583 بتن عرشه

تهران     021 -88609953            بتن قالب ایوان

همدان     081-38256662 بتن کاج

بوشهر    0771-3531271 بتن کارا سپهر

آذربایجان شرقی    0411-3366948 بتن کاوه آذربایجان

تهران     021-66422190 بتن کوشک

تهران     021-22413326 بتن لعل

کرمان    0341-4231329 بتن ماهان

تهران     021-22771286 بتن نما مستحکم روز

آذربایجان شرقی    0411-3315136 بتن یورد

اصفهان  031-32224417 بتون رادیه

کردستان 0871-3242321 بتونین

هرمزگان 0761-6660108 بحر آسمان هرمزگان

قم          025-32935581 بدیع سازان قم

تهران     021-22370729 بدیع سازان کوشا

تهران     021-88265732 برانوش پل

تهران     021-88827790 برآیند سازه تهران

سیستان و بلوچستان            0547-2225351 برج آرام

اصفهان  031-32285205 برج آرمه کاران

کرمان               برج بلورین سیرجان

تهران     021-66930657 برج پل ساختمان غرب

ایلام       0841-2234702 برج ساز کو

خراسان رضوی   051-38424456 برج سازان شرق

مرکزی   0861-2772340 برج شیشه

هرمزگان 0764-4420200 برجهای کیش

تهران     021-22270926 برد زرد

تهران     021-22364023 برد ساز

کرمان    0341-3237894 بردبار بتن ماهان

تهران     021-88063346 بردو

تهران     021-88827187 بردینگ

کردستان 0871-2259822 برزان

تهران     021-22006224 برسامکو

تهران     021-88260358 برشن پارس

فارس     0711-2244124 برغان

کرمان               برق گیران کرمان

سیستان و بلوچستان            0541-3213599 بروانان شرقی

اصفهان  031-36264321 بساره ساخت

آذربایجان شرقی    0411-5563147 بسان

تهران     021-88710826 بستاب بنا

تهران     021-22640647 بستاب پایه گستر

گلستان    0171-3352472 بستر ساز گلستان

تهران     021-22521306 بستر سازان ورنا

تهران     021-66466097 بسکان

همدان     081-38275400 بعد ساز

آذربایجان غربی    0441-2221287 بکشلو

تهران     021-88745005 بلند آرمان گستر

تهران     021-88914446 بلند پایه

کرمان    0391-5220243 بلند پیمان رفسنجان

تهران     021-88672808 بن آرمه

آذربایجان شرقی    0411-5261916 بنا آفرین

اراک     0861-3674141 بنا بتن اراک

البرز      026-32237067 بنا برج آهوت

همدان     0851-3344216 بنا برج ملایر

فارس     0711-2305015 بنا ساز آلاچیق

همدان     081-38269751 بنا سازان سینا

کرمان    0341- 2474973            بنا کنار کویر

کرمان    0341-2224903 بنا گستر چناران

یزد        0351-8249865 بناء اشکذر

اصفهان  031-36247253 بناسازان سپاهان

کرمان    0341-2445187 بناهای ماندگار سرزمین کریمان

سمنان     023-33332190 بنای ابنیه سمنان

تهران     021-88006472 بنداشت

هرمزگان 0761-2222287 بندر پادیر

خراسان رضوی   051-36223000 بنیان بتن

هرمزگان 0761-662359   بوچیر

تهران     021-88974853 بوم شهر

تهران     021-22066094 به آفرین کیش

کرمان    0341-2437752 به ساز زرآوند

فارس     0711-2334817 به ستون

کرمان    0341-2310619 به ما نا

فارس     0711-6281729 بهار بنا فارس

آذربایجان شرقی    0411-8277714 بهراد – پردیس

تهران     021-88277714 بهراد پردیس

تهران     021-88280558 بهراد پردیس

تهران     021-88849104 بهساز جنوب

خراسان رضوی   051-36064402 بهسازان شرق

کرمان    0341-2717199 بهسازان عمران گستر مشرق زمین

تهران     021-88776741 بهسرا

آذربایجان شرقی    0411-5541441 بهکار اندیش سهند

تهران     021-88767373 بهکار گردان

تهران     021-88045538 بهمبر

تهران     021-88840427 بهمنشیر

کرمان    034242-2722552         بهین فن زرند

کرمان    0341-2227692 بی لوکا راه

تهران     021-88846945 بیاور

مرکزی   0861-2234244 بیدخ اراک

آذربایجان شرقی    0411-3379691 بیر

کرمان    0391-8222729 بیس بتون جنوب شرق

کرمان    0341-2514599 بیستون سازه سپهر کرمان

کرمان    0341-2121300 بیلو کاراه

کرمانشاه 0831-8352121 بیناب غرب

تهران     021-88058312 بین‌المللی فرآیند انرژی و مدیریت

کرمان    0341-2121235 پابدانا سازه

کرمان    0341-2231915 پابدانا سازه

هرمزگان 0761-2229092 پاچکو

تهران     021-66414776 پاچین بنا

آذربایجان غربی    0441-3367367 پادیر سازه ارومیه

خراسان رضوی   051-37681119 پادیر سازه توس

تهران     021-88963167 پار سازه

تهران     021-88755525 پارادیس

تهران     021-22921460 پاراوان گستر شمال

تهران     021-22011134 پارت سازه قشم

قزوین    028-33346878 پارت سرا

قزوین    028-33346878 پارت سرا

تهران     021-88784534 پارتانا

تهران     021-88063152 پارس آباد

هرمزگان 0761-6664599 پارس آباد جنوب

تهران     021-88796156 پارس آرمینه

تهران     021-44070773 پارس آماد

کرمان    0341-2463672 پارس بهناد

تهران     021-66592004 پارس بهینه ساز ژرف

آذربایجان شرقی    0411-3364202 پارس پل

تهران     021-88778374 پارس تکنو

تهران     021- 26406818            پارس سازه

کرمان    0345-3225429 پارس سایوان

تهران     021- 88504900            پارس کندوان

تهران     021-88505710 پارس کیهان

تهران     021-22593380 پارس گرما

فارس     0711-2270481 پارس مارون

فارس     0711-2305807 پارس محور

تهران     021-88985928 پارس یکم

تهران     021-88763120 پارسابان تهران

تهران     021-88339122 پارسازه

کرمان    0341-2239609 پارسیان سازه کارمانیا

کرمان    0344-2210273 پارسیان کویر بم

تهران     021-66418907 پارسیکان

تهران     021-88732976 پارکت

تهران     021-88007126 پاز

تهران     021-88842916 پاز دشت

تهران     021-77608501 پاسنگان

تهران     021-88843613 پاطاق

رشت     0131-7238585 پاکوه

تهران     021-22228191 پامیران

تهران     021-77509514 پانیر

تهران     021-22024305 پاوان

تهران     021-22052632 پاوان ساخت پارس

کرمان    0345-5224593 پایا دژ سیرجان

کرمان    0345-4222008 پایا راه سازه کارمانیا

تهران     021-88023201 پایا ساز

تهران     021-44041971 پایاپی مراغه

تهران     021-77655777 پایانام

تهران     021-88573343 پایاهور

تهران     021-88663985 پایدار پی مانا

آذربایجان غربی    0441-3363327 پایدار سازان افشار

تهران     021-26406736 پایدار سازان آریا

کرمان    0341-2462227 پایدار میهن یزد

تهران     021-77898949 پایست عمران

تهران     021-88699001 پایندان

فارس     0711-6300117 پاییزان

تهران     021-88733968 پترو پارت

تهران     021-88528268 پترو ساخت و نصب

کرمان               پترو سازه کریمان

کرمان    0341-2440539 پترو گاز کارمانیا

بوشهر    0772-3222673 پتک گناوه

کرمان    0341-2269342 پدیده سازان کارمانیا

خراسان رضوی   051-37662228 پدیده شاندیز

سیستان و بلوچستان            0541-2448493 پرتو کاریز زاهدان

کرمان    0391-5237591 پرتو نیرو رفسنجان

کرمان    0345-4229069 پردیسان سپیده آسیا زهرا اکبری

آذربایجان شرقی    0421-3308986 پردیسه

تهران     021-22087847 پرساپی

کرمان    0341-2722486 پرستوی جنوبشرق حمیده زندی

فارس     0711-2290231 پرسمان

گیلان     0131-7761258 پرشاوش

تهران     021-88227519 پرشیا تایید فرایند

تهران     021-88327518 پرشیا تایید فرایند – PTF

تهران     021-88784781 پرلیت

تهران     021-88493001 پروژه ساز

کردستان 0871 -6623130            پرویستانی

تهران     021-88900669 پرهام

تهران     021-83806       پرهون طرح

کرمان               پژهان صنعت

کرمان    0344-2223284 پشت رود بم

کردستان 0871-3287133 پکوک سنندج

تهران     021-88730005 پگا

تهران     021-88909379 پل آروین

تهران     021-22372667 پل بانان

تهران     021-88265621 پل خیز

تهران     021-88502119 پل دره

کرمان    0345-3220801 پل سعید

آذربایجان غربی    0461-2228013 پل سقف

تهران     021-88553377 پل عمران

تهران     021-88546578 پل و دژ

مرکزی   0861-2227299 پلان اراک

گیلان     0131-4223567 پلتکار

تهران     021-88986212 پلسنگ سنندج

تهران     021-88952298 پلسنگ سنندج

تهران     021-88801179 پناهساز ایران

خراسان رضوی   051-32230154 پورمی

تهران     021-83860       پورنام

تهران     021-88878003 پوش سنگ

تهران     021-88878006 پوش سنگ

کرمان               پولاد آرمه

تهران     021-88719415 پولاد بتن

تهران     0291-2246563 پولاد بند

تهران     021-88753802 پولاد پادیر تهران

تهران     021-88744744 پولاد مکانیک

تهران     021-88783791 پونل

کرمان    0341-2132118 پویا بتن

کرمان    0341-2132118 پویا بتن

هرمزگان 0761-6665815 پویا بنای بندر

زنجان    024-33775548 پویا سازه نمونه

کرمان               پویا نمایان تیگران

تهران     021-22053240 پویان برج

خوزستان 0611-4464913 پویش گلاب جنوب

خوزستان 0611-3378267 پویندگان خوزستان

تهران     021-26600369 پویندگان فن آوری نیرو

تهران     021- 22068803            پی آفرین

تهران     021-88765723 پی بتن

گلستان    0171-2326734 پی بتن گرگان

کرمان    0341-2814574 پی بند راه کرمان

کردستان 0871-2254560 پی بیم

تهران     021-88601285 پی پل ستون

تهران     021-88798600 پی چین

تهران     021-88713682 پی چینه

مرکزی   0861-3136214 پی دار بارون

گیلان     0131-4223553 پی دشت گیلان

سیستان و بلوچستان            0541-3217736 پی ریزان زاهدان

خراسان رضوی   051-38416741 پی ریزان طوس

مرکزی   0861-2786018 پی سار بتن

همدان     081-32289723 پی ساز بتن همدان

کرمان               پی سازان کریمان جنوب

اصفهان  031-35251524 پی سازان مبارکه

تهران     021-88793909 پی فوند

کردستان 0871-6665527 پی کاوان کردستان

فارس     0711-6244147 پی کاوان یاسوج

قزوین    028-33343611 پی کوش

تهران     021-88736111 پی گر

تهران     021-88756849 پی گستر

تهران     021-22015790 پی گیر

تهران     021-88744396 پی و پایه

هرمزگان 0761-3330105 پی و پایه

تهران     021-22077660 پیاب سازه گستر

قم          025-36618459 پیام باران

فارس     0711-7209718 پیام ناموران

تهران     021-88803378 پیدکو

گیلان     0131-7726156 پیرا بتن

تهران     021-44724112 پیراسته متین

خوزستان 0631-4431822 پیروز فلز آبادان

آذربایجان شرقی    0411-3349053 پیژو

تهران     021-88942319 پیش ساخته ایران

البرز      026-32714441 پیشتازسازان نگین

کرمان    034242-4224047         پیشرو مشعل فروزان

تهران     021-88459970 پیشگامان فن اندیش تهران

کرمان    0341-2470016 پیک تاژ کرمان

تهران     021-88514976 پیماک

تهران     021-88797009 پیمان ساخت

تهران     021-88306947 پیمانیر

تهران     021-88306947 پیمانیر

تهران     021-88300763 پیوند ساز عمران

تهران     021-88994420 پیوندگران امید

تهران     021-88846909 تابان شهر

تهران     021-23366       تابلیه

هرمزگان 0763-5229795 تابوک

تهران     021-88638096 تابیران

کرمان    0341-2221229 تاپ بتن مسعود

کرمان    0341-2232293 تاپ سازان کارمانیا

زنجان    024-33469488 تاپاک راه زنجان

تهران     021-88348420 تارا

کرمان               تاراب کلوت

تهران     021-88032677 تارماک

یزد        0351-8240913 تاقدیس

تهران     021-88908382 تاقدیساز

گیلان     0131-7727739 تالاب بتن

فارس     0711-2308388 تاور ساخت شیراز

کرمان               تأمین آسایش کرمان

تهران     021-88762700 تأمین راه

کرمان    0341-2456055 تبادل انرژی ایران

کرمان    0341-2456044 تبادل انرژی ایران

تهران     021-44782324 تبریز آداک پی

آذربایجان شرقی    0411-3325396 تبریز پی

تهران     021-88939839 تجهیز محیط

خراسان رضوی   051-37648400 تحکیم سازان طوس

تهران     021-88872463 تحکیم مبنا

تهران     021-88458795 تدبیر سازه

زنجان    024-33784318 تدبیر عمران زنجان

تهران     021-88831866 تراخیت

تهران     021-88790142 تراکم

خراسان رضوی   051-38718318 تسیان

خوزستان 0611-3332035 تعاونی 5 بهبهان

کرمان    0345-5220347 تعاونی آبنگار جلگه

کرمان    0349-6220927 تعاونی پردیس رز

کرمان    0341-2529810 تعاونی قطره گستر جنوب

گیلان     0181-7756390 تک بام شمال

اصفهان  031-32582068 تکاپو

تهران     021-22853904 تکناب

تهران     021-88335750 تکنیک

تهران     021-66523088 تلان سازه

تهران     021-88765037 تمام بنا

کردستان 0871-3233312 تموج

تهران     021-88047587 تموک توان

کرمان    0341-2441099 تنگ زاغ

همدان     081-38260809 تنوی

کرمان    0341-3219226 توان افزای پیشتاز

تهران     021-88757608 توان شرق

تهران     021-88773081 توان گستر ایران

فارس     0711-2287122 تواناست

تهران     021-66919570 توباکا

تهران     021-88104905 توچال

سیستان و بلوچستان            0541-3239881 توردان

خراسان رضوی   051-38426824 توس امکان

خراسان رضوی   051-38930024 توس باورد

تهران     021-88575557 توسار

تهران     021-88727834 توسعه ابنیه فنی

تهران     021-22276643 توسعه ساختمان – TSCO

تهران     021-88063891 توسعه سیلوها

هرمزگان 0764-4421940 توسعه گل شرق

یزد        0351-6269504 توسعه مسکن کویر

تهران     021-88673802 توسعه و ساختمان امید

تهران     021-88663457 توشکان

خوزستان 0611-3372062 توکا

تهران     021-88054694 تونل سازان ایران

کرمان    0345-4222363 تونل سازان سمنگان

تهران     021-66722943 ته تیس

اصفهان  031-36270812 تهران الاستیک

تهران     021-22609591 تهران آرمه

تهران     021-88775675 تهران تحکیم

تهران     021-88746760 تهران سیویل

تهران     021-22677434 تهران قومس

تهران     021-88735588 تیرودال

تهران     021-22220026 تیس

آذربایجان شرقی    0411-3349572 ثقال

تهران     021-88750994 جامع تکنیک

یزد        0351-8249149 جامع کویر

کرمان    0341-2726827 جاوید سازه شرق

آذربایجان غربی    0441-2254008 جغاتو

کرمان               جم سازان بنای کرمان

تهران     021-22019157 جم سازه شرق

تهران     021-88088360 جنرال مکانیک

تهران     021-44174836 جنگ صنعت

تهران     021-88958360 جنوب سازه

کرمان               جوان سازه اقطاع

تهران     021-88040913 جهاد توسعه خدمات زیربنایی

تهران     021-88881945 جهاد توسعه منابع آب

اصفهان  031-36500001 جهاد خانه سازی اصفهان

خراسان رضوی   051-36228402 جهاد نصر خراسان

کرمان    0341-2268475 جهاد نصر کرمان

کرمانشاه 0831-8387835 جهاد نصر کرمانشاه

مازندران 0151-2238522 جهاد نصر مازندران

مازندران 0151-2238522 جهاد نصر مازندران

همدان     081-38240401 جهاد نصر همدان

خراسان جنوبی     0561-4435808 جهان بتن

تهران     021-2762400   جهان پارس

کرمان               جهان راه سیرجان

تهران     021-88981070 جهان کوثر

کرمان    0341-2449553 جهان گرما

فارس     0711-6264543 جهرم بتن

تهران     021-66006647 جهش ساز

تهران     021-22895141 چ ا د

تهران     021-88502225 چاتسر

تهران     021-88570049 چاوش راه بنا

تهران     021-88076629 چاوش راه بنا

هرمزگان 0761-2221775 چاه بنارد

کرمان               چند سازه آشیان مالون کوب

تهران     021-88758647 چولاب

کرمان    0341-2122207 چهار طاق ارگ

تهران     021-44546541 چهل آشکوب

تهران     021-88571239 چهل چشمه

تهران     021-22271416 چیانه آذر

تهران     021-88924581 چیلکو

کرمان    0341-2235097 حامی سازان عرصه کویر

کرمان    0341- 2510048            حرارتی و برودتی آتش بار کرمان

کرمان    0395-5226402 حسام راه سمنگان

تهران     021-77702546 حکیمی

آذربایجان شرقی    0411-3802913 خانمان آذر

تهران     021-88090218 خانه ایرانیان

آذربایجان شرقی    0411-2899074 خانه سازی آذربایجان

تهران     021-22946310 خانه گستر

کرمان               خانه گستران ارگ

اردبیل    0451-2251154 خرمساز

مازندران 0152-5241665 خزر دژ

گلستان    0171-5525902 خشت آرا

تهران     021-88376760 خلخال دشت

تهران     021-88376760 خلخال دشت

تهران     021-88897195 خمش

فارس     0711-2281416 خمیسا

تهران     021-22371586 خویار

تهران     021-22852760 خیز

قزوین    028-33675020 دارپایا

سیستان و بلوچستان            0541-3225697 دارزین

کرمانشاه 0831-8230226 داروند

تهران     021-88640130 دال گستر بیستون

کرمان    0341-2437642 دال معیار

آذربایجان شرقی    0411-3810733 دالگا

کرمان    0341-2221262 داور بتون

تهران     021-88961243 داوه

تهران     021-22868074 دایسا

فارس     0711-6278865 دج بر

تهران     021-88740126 دج راه

تهران     021-88612708 دربید

تهران     021-22027805 درریز

ایلام       0841-3351639 درنا راه گستر

تهران     021-77437293 درود سازه

تهران     021-88724135 درودزن

تهران     021-44257498 درون

گیلان     0131-7758161 درهونه

خوزستان 0611-3774209 دز ستان

اردبیل    0452-5231036 دژ پی مشکین شهر

سمنان     023-33332290 دژ ساز سمنان

تهران     021-22352540 دژ ساز صدر

تهران     025-37736550 دژ ساز کار

خراسان رضوی   051-37682503 دژ عامر

خراسان رضوی   051-37682503 دژ عامر

فارس     0711-6277819 دژاسپید

کردستان 0871-6620356 دژبر سازه

فارس     0751-3333058 دشت سمیر

ایلام       0841-2221730 دشت و دمن

اصفهان  031-36673975 دقیق

خراسان رضوی   0551-2226602 دل حفره

آذربایجان شرقی    0411-5553334 دلتا بیلدر

اصفهان  031-32665278 دلتا سازه اصفهان

تهران     021-88756299 دنا رهساز

تهران     021-88836164 دنا ساز

تهران     021-88799193 دناوار

زنجان    024-33777618 دندیم کو

اصفهان  031-36274575 دوست

گیلان     0181-3227177 دولق

گیلان     0131-3223834 دیار سازان

تهران     021-22378379 دیداس

کرمان    0341-3111399 دیده بان شرق زمین

خراسان رضوی   051-36073114 دیرک سازه توس

آذربایجان شرقی    0411-6589034 دیزج کار

تهران     021-88302376 دیسار

تهران     021-88745389 دیسال

تهران     021-88005178 دیفیوزر

تهران     021-22002711 دیلم راه

تهران     021-88757895 دیناکان

تهران     021-22011395 راپالو

کرمانشاه 0831-8357735 راد پالار بتون

کرمان               راد سازه کارمانیا

قم          025-37232936 رادین به بام کومه آرا

کرمان    0341-3216957 رادیه فرزان کویر

تهران     021-77615369 رارکو

اصفهان  031-36611330 راز

کرمان    0341-2472351 رازینا گستر شرق

کرمان    0341- 2266723            رازینه سازان نجیب

هرمزگان 0761-2244871 راساش

اصفهان  031-36266736 راسن سپاهان

تهران     021-88515085 راشستان

تهران     021-88718299 راشید

کرمانشاه 0831-8367158 رامسر بتن

تهران     021-88722266 رامکله

تهران     021-88514200 راموز

خوزستان 0611-3335918 رامیان قلعه سازان

خوزستان 0611-4472895 راه ایلات

ایلام       0841-6222357 راه پل ایلام

کرمان    0348-2410950 راه پویان صنعت جیرفت

کرمان    0341-2516397 راه پیچ

کرمان    0341-2727712 راه دان بتن کرمان

اصفهان  031-36306674 راه رس

تهران     021-88921094 راه شولدر

تهران     021-22114958 راه صنعت فلات

کرمان    0341-2478853 راه و باند کویر کرمان

تهران     021-88724095 راه و پل ایران

تهران     021-88969360 راه و ساختمان 142

یزد        0351-8214319 راه و ساختمان اهرام یزد

تهران     021-44333320 راه و ساختمان بلند طبقه

مازندران 0151-3214114 راه و ساختمان سویدا

آذربایجان شرقی    0411-3318761 راه ور

آذربایجان غربی    0441-3458339 راهاب

تهران     021-88741126 راهان پی

کرمان    0342-5220551 راهبرد مشیز

تهران     021-22053240 راهداد تهران

کرمان    0379522-5230358       راهداران شاداب کهنوج

کرمان    0341-2721051 راهداران کوشا

کرمان    0348-4222392 راهداران هلیل جیرفت

کرمان    0347422-2614023       راهداری سیرنگ

تهران     021-88952083 راهسازی ایران

کرمان    0341-2238040 راهسازی ساختمانی 115

تهران     021-22176712 راهسر ایران

کرمان    0341-2263121 راهنورد کریمان

فارس     0711-2334116 راهیاب پارس

کردستان 0871-7271363 رج بنای سنندج

خراسان جنوبی     0561-2239748 رجحان کارا

تهران     021-66871537 رس خاک

آذربایجان شرقی    0411-3353400 رسالت بتن آذربایجان

گیلان     0131-7755356 رستاک گیلان

گیلان     0131-3228792 رستم بنا

خوزستان 0611-3344386 رشید کار خوزستان

تهران     021-33336532 رضوان سازه تهران

کرمان    0341-2236794 رعد بتون کرمان

کرمان    0391-5231681 رق رسانی سعیدآباد

تهران     021-88803322 رک – ROCK

تهران     021-88900813 رک – ROCK

تهران     021-22141791 رکیندژ

تهران     021-22141795 رکیندژ

تهران     021- 88733415            رمبود

مرکزی   0841-2240103 رمل آرمه

آذربایجان شرقی    0411-3348282 روادار

گیلان     0131-5545450 رواربتن

کرمان    0345-4234521 روان کار کویر

تهران     021-22265025 روشان

قزوین    028-32575379 روناش سازه

آدربایجان شرقی    0411-5250208 روند

تهران     021-88013486 رویین بنا

مازندران 011-32338484 ره آوران بنا ساز

اردبیل    0451 _2246302           ره برج آذر

تهران     021-88754568 ره تاب

کرمان    0341- 2221104            ره گستر سرزمین کریمان

فارس     0711-6266903 ره هنگام

کرمان    0379522-2475978       رهاب گستر فاریاب

تهران     021-88326231 رهام بتن

کرمان               رهاورد سازه کویر

آذربایجان غربی    0441-2231525 رهبنا

کرمان    0341-3126899 رهرو

تهران     021 -88738182            رهرو

تهران     021-88792299 رهستان

تهران     021-88820733 رهگان

کرمان    0341-3221096 رهنمون راهساز سبزواران

ایلام       0841-2416544 رهنورد عمران

قم          025-32962507 رهیاران صادقیه

خراسان جنوبی     0561-4430543 ریحان رس

کرمان    0341-2124570 زاوش سازه کریمان

سیستان و بلوچستان            0341-2416544 زاهدان ساروج

سیستان و بلوچستان            0541-2416544 زاهدان ساروج

سیستان و بلوچستان            0541-2419087 زاهدان ستون

گیلان     0181-4248965 زربیل گیلان

کردستان 0874-3235916 زریبار

تهران     021-77500750 زرین پی

آذربایجان غربی    0441-2244991 زرین پی ارومیه

هرمزگان 0761-6669322 زرین ساز نصر

اردبیل    0451-3334185 زرین ستون شمال غرب

تهران     021-88552931 زرین طلائی نو

کرمان    0341-2412749 زرین کهندژ سازان اریا

قزوین    028-33346024 زمرد بنای قزوین

زنجان    024-33440451 زنجان آرمه بتن

کرمان    0341-3224867 زنجیل آویز

تهران     021-88777635 زنگاهن

سمنان     023-33456161 زنگوسر

هرمزگان 0761-6662350 زود ساز بندر

خراسان شمالی      0584-2257796 زهک ساز

کرمانشاه 0831-4235268 زیبا بتن غرب

تهران     021-66425658 زیبا پی آرا

کرمان    0344-2512040 زیبا شهررفسنجان

تهران     021-88403049 ژالکه

تهران     021-88884208 ژرف پی

اصفهان  031-32616464 ژرف کار جم

تهران     021-88225540 ژرف کام آسیا

کردستان 0871-3244831 ژره ژین

تهران     021-88794922 ژیان

تهران     021-88039145 سابیر نیرو

تهران     021-44231404 ساجاتا

کرمان    0341-2717175 ساحران سازه جنوب شرق

آذربایجان شرقی    0411-5531312 ساخت آذر

تهران     021-22554361 ساخت عمران بنا

کرمان    0341-2462461 ساخت وساز نوین

آذربایجان شرقی    0411-4413033 ساختار پردازان تبریز

خراسان رضوی   051-38812019 ساختار سازان مشهد

تهران     021-88872491 ساختار فردا

تهران     021-44418966 ساختمان سازان

تهران     021-26112327 ساختمان سازان صنعت آفرین

کرمان    0341-2459581 ساختمان سازه کرمان

تهران     021-88758760 ساختمان های آموزشی

تهران     021-88778912 ساختمان های صنعتی

تهران     021-88778912 ساختمان‌های صنعتی

کرمان    0341-2227122 ساختمانی 115

گیلان     0131-2226753 ساختمانی آق

تهران     021-88658330 ساختمانی بختیاری

تهران     021 _88419230           ساختمانی بند

سمنان     023-33322659 ساختمانی پل بند

بوشهر    0772-3224032 ساختمانی پیام کمالی

تهران     021-22254091 ساختمانی جاده

تهران     021-88746273 ساختمانی خدمت

تهران     021-88800597 ساختمانی دبله

تهران     021-22275730 ساختمانی معلم

تهران     021-88945405 ساختمانی و تولید صنعتی کربن

اصفهان  031-36272546 ساخن

اصفهان  031-36264684 ساخن

تهران     021-88437261 ساراتل ایران

آذربایجان غربی    0441-2240543 ساراس

تهران     021-88901411 سارال

تهران     021-88935463 ساردو

کرمان    0341-3430233 ساروج بافت

تهران     021-88677719 ساروج بالار

تهران     021-44122509 ساروج فلز پی

تهران     021- 26316345            سارومان

فارس     0711-6266336 ساره

هرمزگان 0764-4443802 سارینا کیش

تهران     021-22721051 سازادژ

تهران     021-88407599 سازانه بتن

خراسان رضوی   051-37689434 سازمان عمران و توسعه خراسان

کرمان    0341-2266221 سازندگان سبزواران

تهران     021-88713037 سازور تهران

تهران     021-44044744 سازه اندیشان

تهران     021-88693368 سازه آور متین

تهران     021-88526499 سازه پاد تهران

تهران     021-86012379 سازه پایدار قرن

کرمان    0341-2236804 سازه پرداز کرمان

سمنان     023-33344268 سازه پردازان سمنان

آذربایجان شرقی    0411-3323877 سازه تبریز

آذربایجان شرقی    0411-3317627 سازه خاک تبریز

خراسان رضوی   051-38835820 سازه خاور

خوزستان 0611-4446711 سازه راه و ساختمان

تهران     021-88791892 سازه ساز

کرمان    0345-5227283 سازه ساز رفسنجان

تهران     021-22298777 سازه ساز کهکشان فارس

تهران     021-66041352 سازه سازان تهران سبز

آذربایجان غربی    0441-2242135 سازه سازن ارومیه

خراسان رضوی   051-37520010 سازه شرق

کرمان    0341-2123343 سازه فولاد بارز

گیلان     0131-5546840 سازه کار

گیلان     0131-5546840 سازه کار

ایلام       0841-3330708 سازه کاران ایلام

تهران     021-88806032 سازه کاو

کردستان 0871-6660874 سازه گر

فارس     0711-2333111  سازه گر شیراز

کرمان    0341-2730890 سازه گستر ارس میلان

گیلان     0131-2240072 سازه گستر سحر

گیلان     0131-7763089 سازه گستر کوهپایه

آذربایجان شرقی    0411-3304341 سازه گستران

تهران     021-22256256 سازه‌های صنعتی ایران

کرمان    0341-2455112 ساس راه ماهان

تهران     021-88955154 ساسوله

گیلان     0131-5537744 سالار سازه گیل

کرمان    0341-2458739 سالار صنعت آب

تهران     021-88907324 سامان ایران

ایلام       0841-3337965 سامان ایلام

تهران     021-66522901 سامان دژ سبز

تهران     021-88932019 سامان کوشان سپهر

بوشهر    0771-3538841 سامون بهساز

کرمان    0345-4225384 سانیار ساز پایا

تهران     021-88032677 ساید بتن

تهران     021-88905422 سایول

اردبیل    0452-4225128 سایولگا

آذربایجان غربی    0441-2220974 سایه بان ارومیه

تهران     021-88848018 سبزواران

تهران     021-88643752 سپاسد

تهران     021-88372233 سپانو

تهران     021-88044024 سپاهان مسیل

مرکزی   0861-2228244 سپند بتن

گیلان     0131-3233149 سپندار بنا

کرمان               سپهر آفرینان کرمان

ایلام       0841-3332472 سپهر توسعه ایلام

کرمان    0341-2517117 سپهر سای سازه

گیلان     0142-4249449 سپهر ستون

خراسان رضوی   051-38812450 سپهر مرو زیست

کرمان    0341-2452259 سپهرار کارمانیا

تهران     021-88039598 سپیتمان

گیلان     0131-3345941 سپید کرخه شمال

کرمان    0341-3122737 سپیدل

تهران     021-87188       ست – SET

گیلان     0181-3225470 ستام گستر

تهران     021-77718393 سترآب عمران

خوزستان 0611-4461295 سترگ عمارت جنوب

تهران     021-88636080 ستون سازان قدس

کرمان    0341-2725283 ستون سازه نور گستر

آذربایجان شرقی    0411-3349648 ستیغ گذر

بوشهر    0771-5559107 سحر بتن لیلان

کردستان 0871-3230108 سخت آزمای سنندج

ایلام       0841-3349094 سخت پی ایلام

کرمان    0347-4240381 سد سازان افشار

تهران     021-85790       سد عمران پارس گستر

کرمان    0347-4240381 سدسازان افشار

بوشهر    0771-4544177 سدید

کرمان    0341-2117011 سرابستان

کرمان               سرابستان

گیلان     0131-2228560 سراچه ساز

تهران     021-22279785 سراراه

تهران     021-22913735 سراساز پایدار

تهران     021-22913362 سراوان

تهران     021-88739998 سرآمد ساختمان

خراسان رضوی   051-38421588 سربداران

هرمزگان 0761-3340459 سردنگ

گیلان     0131-7721861 سردیس

آذربایجان شرقی    0411-3322833 سرریز بتن تبریز

هرمزگان 0761-6669195 سرریگ بندر

فارس     0711-2305429 سرستون پولاد

کرمان               سرعت راه جیرفت

تهران     021-88051788 سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت

کرمان               سرو بتن کرمان

تهران     021-88039317 سرو ساز جنوب

کرمان               سرو سازه کویر

کرمان    0345-3231716 سرو طلائی جنوب شرق

خوزستان 0611-2230911 سرور بتن جنوب

کرمان    0341-2650391 سروش روشنی کارمانیا

تهران     021-88500386 سریک

کرمانشاه 0831-7238144 سریلان

تهران     021-88208273 سعادت کار

کرمان    0341-3241113 سفیر آب کرمان

کرمان    0341-2721436 سفیکان بم

هرمزگان 0761-6666884 سقف سازان گلزار

اصفهان  031-36621753 سکاف

آذربایجان غربی    0441-2237819 سکنا سازه ارومیه

تهران     021-22833270 سکنای جنوب

تهران     021-88211651 سکوکار

تهران     021-66933030 سماء سازه ساز

تهران     021-88780820 سماراه

کرمان    0341-2650136 سمن گستر پارس

تهران     0231-6225655 سمنان زاوقان

تهران     021-88886874 سمندیس

بوشهر    0771-5556747 سنا ساز بوشهر

تهران     021-88754100 سنگ بن بنا

تهران     021-88763234 سنگ و کوه

تهران     021-44264571 سنگان گسل

فارس     0711-2358059 سنگاور

شیراز    0711-6362992 سنگتاش

تهران     021-88414622 سنگوان

کردستان 0871-2259822 سنه کار

ایلام       0841-3342638 سورین کار

خراسان رضوی   051-37680806 سوزن دره مشهد

فارس     0711-2339903 سوفلا

تهران     021-88708037 سوله ایران

تهران     021-88983294 سوماج

تهران     021-88760844 سومه

آذربایجان شرقی    0411-3376569 سومیار

البرز      026-33503513 سه تیز

کرمان    0341-2114293 سه کنج

آذربایجان شرقی    0411-5250209 سه کوه

کرمان    0341-2239716 سه گنبد باستان جنوب شرق

تهران     021-88764355 سه مس

کرمانشاه 0831-8361245 سهاک

تهران     021-22237124 سهلک سازه

کرمان               سهماسالا

کرمان    0344-3460133 سهند بنای شرق

تهران     021-66936962 سهند ساران پویا

کرمان    0341-2467537 سهند سازه ارگ

کرمان    0341-2231277 سهند سازه کرمان

آذربایجان شرقی    0422-6225265 سهند ستون شرق

فارس     0711-8225751 سهند فولاد شیراز

خراسان رضوی   051-37121518 سهندشت خراسان

کرمان    0345-4221394 سهیل سازه قمادین

تهران     021 -22016201            سی بن

تهران     021 -88733117            سی سنگ

تهران     021-88710329 سی. پی. دی

تهران     021-22407199 سی.بی.جی – C.B.G

تهران     021-88726128 سیان کار

کرمانشاه 0831-7284871 سیاوانه

تهران     021-22299124 سیپورت

کرمان    0345-5235899 سیرجان دریا

کرمان    0345-5234883 سیرجان دماوند

کرمان    0345-5232588 سیرجان راسخ

تهران     021-88880463 سیس وی

تهران     021-88882566 سیمتریک

تهران     021-66905133 سیمگل

تهران     021-66957033 سیمنت

تهران     021-66425698 سیویل دز

کرمان    0392422-8193 شاخسار سبز

خراسان رضوی   021-8407090   شالده

تهران     021-22055896 شانلی یول

کرمان    0341-2233350 شایان نیروی ماهان

کرج      021-33315676 شایگان

تهران     021-22564457 شباک

تهران     021-85790       شرکت راهسازی و عمران ایران

تهران     021-88745680 شرکت رس

تهران     021-22913590 شرکت سرمایه گذاری مسکن

تهران     021-88885561 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

هرمزگان 0764-4453350 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

تهران     021-88086051 شرکت ملی ساختمان

تهران     021-66082284 شریف

کرمان    0342-4224008 شریف سازان راد گستر

تهران     021-88506778 شعله سوز

کرمان    0341-2651305 شعله گستر هزار

تهران     021-88712136 شگرد

تهران     021-88503534 شمس عمران

تهران     021- 22259022            شمشه

کرمان    0341-2725002 شمع کوب کرمان

تهران     021-88957566 شن کش

تهران     021-88740314 شنگرف

اصفهان  031-34466273 شهرک سازان

تهران     021-88951725 شیبارو

کرمان    0341-4724433 شیوشگان جبلیه کرمان

تهران     021-88870244 صابریاد

البرز      026-32204968 صالح ساز بنا

تهران     021-88505429 صالح کاران سپاهان

تهران     021-88771137 صائین

تهران     021-88215774 صحراوش

کرمان    0341-2511522 صدر سازه جنوب شرق

تهران     021-88500372 صدرا نور

کرمان    0342-4442421 صدیق کاران زرند

کرمان    03451-2520303           صفا نبرو کرمانیان

تهران     021-88020243 صنعت پل

تهران     021-88665340 صنعت زمان

تهران     021-66058584 صنعت سوله کرمان

همدان     081-38272933 صنعت غرب

کرمان    0341-2815748 صنعتی اتحاد کرمان جنوب

تهران     021-88761132 صنعتی فجر

تهران     021-22205748 طارس

کرمان               طرح مروارید هامون کرمان

تهران     021-88985440 طرح نصب صحت

کرمان    0345-4228866 طرح و اساس آب سمنگان

تهران     021- 88966607            طرح و پیشنهاد

اصفهان  031-36639008 طرح و تکمیل اصفهان

تهران     021-88743194 طرح و نصب

تهران     021-88215608 طلایه ساز

کردستان 0871-6622227 ظفریه

تهران     021-88762267 عالی ساز

کرمان    0341-2728872 عروج سقف

تهران     021-88834162 عطاردیان

کرمان    0341-2723875 عمارت گستر سازه کارمانیا

تهران     021-88573540 عمران ابنیه آبیدر

کرمان    0341-3329988 عمران آتیه کویر

تهران     021-8796         عمران آذرستان

کرمان               عمران بتن سازه

تهران     021-88510276 عمران پاسارگاد جنوب

تهران     021-22885290 عمران تهران آرا

آذربایجان شرقی    0411-6567331 عمران جو

تهران     021-88510520 عمران رهساز پی

تهران     021-88834260 عمران زنجان

مازندران 0121-2287270 عمران سازان کارا آمل

تهران     021- 88521729            عمران سازان کالار

کرمان    0341-2716725 عمران سبز ماهان

تهران     021-66034850 عمران سوله

کرمان    0347422-3240034       عمران صنعت اقطاع

تهران     021-22549938 عمران صنعتی پارس بنای صدر

کرمان    034242-27634 عمران گستر میلان

کرمان               عمران مسکن سپهر

تهران     021-88821472 عمران و اسکان

تهران     021-88906771 عمران و انرژی ایران

آذربایجان شرقی    0411-4794486 عمران و آبادی تبریز

خراسان رضوی   051-37310084 عمران و مسکن شرق ایران

گیلان     0191-3188121 عمران و مسکن شمال

تهران     021-22340006 عمرانی صنعتی فراساتراپ شرق

کرمان               غدیر نیروی اقطاع

مازندران 0151-3241119 فاتحان مازندران

کرمان    0341-2233206 فاران

اصفهان  031-32334898 فارکا

آذربایجان شرقی    0411-3356361 فانار

تهران     021-66944204 فانتوس

کرمان    0341-2460016 فایق سازه کرمان

تهران     021-88728214 فجر پیمان سازه

تهران     021-22228580 فرا بتن

خراسان رضوی   051-38437267 فرا زیست توس

تهران     021-88980701 فراز اندیش غرب

کرمان    0341-2445331 فراز بام کویر

اصفهان  031-36282730 فراز بند سپاهان

تهران     021-88100564 فراز ساز شمال

تهران     021-88064102 فراز عمران تدبیر

تهران     021-88725080 فراساز

خراسان جنوبی     0561-2233498 فراسازی فجر

تهران     021-88884378 فرآمد دریا

تهران     021-88058312 فرآیند انرژی

کرمان    0341-2522861 فرجام کرمان

تهران     021-44074487 فرجود سازه

کرمان    0341-2533444 فرحان سازان جنوب شرق

تهران     021-22262043 فرگسن

تهران     021-77696858 فرنگار سازه متین

تهران     021-88415326 فروال صنعت

کرمان               فرهنگوران سازه

تهران     021-22906062 فریاب جنوب

فارس     0711-6307086 فریش

آذربایجان شرقی    041-33317179 فزاینده

کرمان    0341-2449224 فضا پوشان کرمان

کرمان    0341-2228493 فضا سازان کویر

تهران     021-88685206 فلات آسیا

تهران     021-88506890 فلات پارس

تهران     021-22855591 فلارگ

تهران     021-88065494 فنی و ساختمانی تهران جنوب

تهران     021-88750190 فنی و مهندسی طرح و بازرسی

تهران     021-88720411 فورسمنت

تهران     021-88793240 فولاد ساختمان

کرمان    0348-2212508 فولاد سنگ جیرفت

فارس     0712-7673242 فولاد نقش اوراسیا

تهران     021-22284301 فومن

تهران     021-88974850 فهندژ

تهران     021-88085700 قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

تهران     021-88100070 قرب I.C.G

کرمان    0341-2529810 قطره گستر جنوب مائده سبز

کرمان               قلعه سازان افسر کارمانیا

اصفهان  031-36636810 قوس بتن سپاهان

تهران     021-22272951 کاپولا

تهران     021-88049121 کاپیس

کرمان    0341-2477718 کاخ سازان کارمانیا

کرمان    0391-4220761 کادوس صنعت کویر

تهران     021-88032556 کار یاران

تهران     021-22658372 کارا سازه متین

تهران     021-88289411 کارا غرب

تهران     021-88206656 کارگستر

کرمان    0341-2473467 کارمانیا پی سازه

کرمان               کارمانیاراه پل

تهران     021-22863135 کارنای

کرمان               کاریز آب جوپار

کرمان    0341-2477906 کاریز سازان پیشرو کویر

کرمان    0347-4223565 کاریزه سازه اقطاع

تهران     021-88847749 کاشالوت

خراسان رضوی   051-38414910 کالنج

تهران     021-88741970 کالیس بتن

تهران     021-88765445 کانرود سازه

خراسان رضوی   051-37680487 کانزرو

تهران     021-22280477 کانیو

کرمان    0341-2117448 کپار

تهران     021-88777636 کتام

تهران     021-88715311 کتام گستر

تهران     021-22445157 کثرت سازان

آذربایجان شرقی    0411-3311106  کرایبل

کردستان 0871-2265682 کردوئن

کرمان    0341-2610410 کرمان الکترو تابان

کرمان    0341-2816673 کرمان پتک

کرمان    0341-3243121 کرمان پویان

کرمان               کرمان تیراژه کویر

کرمان    0341-2448726 کرمان ثقل

کرمان    0341-3228973 کرمان جاده

کرمان    0341-2514461 کرمان دردشت

کرمان    0341-2445157 کرمان راهسازان شرق

کرمان    0341-2522592 کرمان زاویل

کرمان    0341-2121695 کرمان عمران پویا

کرمان               کرمان فرا راه

کرمان    0341-2653289 کرمان فیوز

کرمان    0341-2515334 کرمان قلعه سازان

کرمان    0341-2441586 کرمان کلیدان

کرمان    0341-2124261 کرمان نگهدار

کرمان    0341-2515107 کرمان نماد نیرو

تهران     021-88755573 کرمانشاهان

کرمان    0341-2227942 کرمانیان

کرمان    0341-2727096 کزه تکنیک

تهران     021-44234627 کژال سازه

تهران     021-26406396 کشش

کرمان    0341-2712048 کلاف جنوب

کرمان               کلوت راه کویر

کرمان    0341-2714918 کلوت سازان کویر

کرمان               کنارگذر سبزواران

تهران     021-88739795 کنترل ولت

هرمزگان 0761-5550366 کنچی

تهران     021-88810684 کندوان تونل

کرمان    0341-2523728 کنعان جنوب شرق

تهران     021-88788939 کوپله

کرمان    0341-3223635 کوتل سازان جنوبشرق

تهران     021-88047473 کوتن

کرمان    0341-2476997 کوشا کاران کویر کارمانیا

کرمان    0341-2725277 کوشا مهر کویر

کرمان    0341-3323241 کوشاگران زمان

سیستان و بلوچستان            0541-3222480 کوشک شرق

هرمزگان 0764-4451651 کولاک کیش

تهران     021-88046436 کولهام

تهران     021-88344117 کومار

تهران     021-88439741 کومه درگاهان

مازندران 0151-3265248 کومه ساز ارس

تهران     021-88675460 کوهسر

خراسان جنوبی     0561-4444219 کویر سکنی

کرمان    0341-3152058 کهن بام کرمان

تهران     021-44832559 کیان سازه دقیق

کرمان    0341-2441741 کیان فروز خاوران

تهران     021-88072501 کیسون

تهران     021-88710143 گارنو

تهران     021-77532986 گاما

کرمانشاه 0837-2222450 گچ کن غرب

فارس     0711-2354694 گداش

تهران     021-77539072 گرافوس

تهران     021-88769126 گرانش راه و ساختمان

تهران     021-88304190 گرانیت پی

تهران     021-22867442 گراه

کرمان    0341-2451402 گردآب

تهران     021-22175153 گروه عرش

تهران     021-88784499 گریلیج بتن

فارس     0711-6271449 گزه‌ کوه

تهران     021-88886041 گسترش سازه حمید

کرمان    0341-2820467 گسترش سامانه های هیوا

تهران     021-22355642 گسترش صنعت ایران

کرمان    0341 _2116663           گسترش فن آوری هیوا

تهران     021-66426040 گسکر

تهران     021-88741593 گوهر ساخت

تهران     021-88005157 گهرشید

گیلان     0131-7725949 گیل آرمه

گیلان     0131-3226222 گیلان زلال

تهران     021-88745528 لادیز

تهران     021-22350741 لانیل

کرمان    0341-3420168 لاوان نیرو آکام

تهران     021-66421195 لاهرود

تهران     021-66439558 لقمان کار

تهران     021-88830384 لوزان

آذربایجان شرقی    0421-2255965 لوله پی گستر

ایلام       0841-3347298 ماداکتو

تهران     021-88686880 مارون

مازندران 011-33345819 مازند نیرو

کرمان    0341-2224225 ماژان صنعت کویر

تهران     021-88008940 ماگما

تهران     021-88068212 ماهان راه

کرمان    0341-2265053 ماهان سازه گستر

تهران     021-2205 3264            ماهدشت

تهران     021-88735731 ماهورداد

کرمان    0341-2268216 متین بتن

تهران     021-22590478 متین عرشه سازان

آذربایجان شرقی    0411-5262577 مجتمع خانه سازی آذربایجان

اصفهان  031-36619819 مجتمع خانه سازی سپاهان

تهران     021-88870865 مجتمع عمرانی ایرانشهر

تهران     021-88722023 مجموعه ایران

تهران     021-88008148 محراب عمران تهران

کرمان               مدرن سازه مکران

تهران     021-44323511 مدیسه

آذربایجان شرقی    0421-2222186 مردق

کرمان               مرسل سازه کرمان

تهران     021-22884364 مرصوص الموت

فارس     0711-2353902 مرصوصی شیراز

خراسان رضوی   051-37530008 مرمر بتن

خراسان رضوی   051-38408759 مروافن

فارس     0711-2304230 مروست

قزوین    028-33347479 مسکن سازان برج گستر

خراسان رضوی   051-38433314 مسکن و عمران قدس رضوی

خراسان رضوی   051-37644087 مشاهیر

خراسان رضوی   051-37649000 مشهد سازه

تهران     021-88734177 مشیران

تهران     021-88692174 مغان دشت

تهران     021-88911341 مغک

تهران     021-88729315 مکان سازان

کرمان    0341-3213986 مکث سازه امیرکبیر پارس

سیستان و بلوچستان            0541-4517976 مکران

کرمان    0341-2713310 منار سازان کرمان

کرمان    0341-4226638 منظر سازه کرمان

تهران     021-88590369 مولدینگ

کرمان               مه نور الکتریک بافت

کرمان    0345-5233889 مه نور سیرجان

تهران     021-88716778 مهاب مکانیک

کرمان    0391-3220857 مهاد زلزله امواج بم

قم          025-32962505 مهدیه

کرمان    0341-2813324 مهربنیان کویر

تهران     021-88952303 مهندسی خوزستان و فارس

فارس     0711- 6289242            مهندسی سازان

تهران     021-88039060 مهندسی شبکه پارس

گیلان     0131-3226830 مهندسی شوک

تهران     021-88719324 مهندسی قادر نصب

تهران     021-22050446 مهندسی مسکن و نواحی صنعتی

تهران     021-88305706 مهندسی و ساخت آبان 55

کرمانشاه 0831-7225542 مهندسین آران غرب

کرمان    0348-2315492 مهیا دژ کویر

کرمان    0341-2224550 مهیمن عالم

تهران     021-88602432 میشو

اصفهان  031-36262739 میکا سازه

تهران     021-88608648 میم تیم اصفهان

کرمان    0341-2530579 میمند پاسارگاد

تهران     021-22940954 میهن ساز

سیستان و بلوچستان            0541-2413608 ناب سازان زاهدان

کرمان    0341-2220532 ناجیان آب کرمان یوسف

کرمان               ناز فراز هرمز

تهران     021- 66406336            ناسار

تهران     021-88012909 نامی ایران

تهران     021-88255498 ناوران

تهران     021-22692090 ناورود

اصفهان  031-36289646 ناوک صاعقه

تهران     021-88886639 ندای علم و صنعت

تهران     021-88514923 نسران

اصفهان  031-36270450 نسکادن

کرمان    0341-2653082 نسیم سازان حیات کرمان

تهران     021-88372800 نسیم شمال

کرمان    0341-2515505 نقش آریا کرمان

گیلان     0131-6668209 نقش گستر عمران

گیلان     0131-6668209 نقش گستر عمران

تهران     021-88243417 نقش نوین پارسیان

ایلام       0841-3333758 نگاران

کرمان               نگین آب هلیل

کرمان    0391-5237044 نگین ساز صدف

کرمان    0341-2719216 نما سازان کوهستان

تهران     021-88447528 نماد ساختکار

کرمان               نمادسازان بابک

کرمان    0341-3215806 نماسازان راین

ایلام       0841-2230444 نمایانکار

کردستان 0871-6622364 نموج سازه

تهران     021-66492132 نو پدید

تهران     021-88050139 نو گستر

کرمانشاه 0831-7261097 نودشه

تهران     021-88715864 نوسازه

تهران     021-88878110 نوسازی و عمران امید ری

کرمان    0341-2261516 نوید کتیبه پارس

خراسان رضوی   051-37288860 نوین پی

تهران     021-88975084 نوین تراس

آذربایجان شرقی    0411-5254264 نهاد کار

تهران     021-23534001 نیر پارس

تهران     021-86012166 نیرو

کرمان    0344-2319956 نیرو الکا بم

تهران     021-88712775 نیک سازان

تهران     021-88760861 نیکان نیرو

تهران                نیکروز ساری

چهارمحال و بختیاری         0381-3343036 نیکو بنای بختیاری

کرمان    0348-2512746 نیلوفر سبز سبزواران

تهران     021-44239167 نیما بنای بندر

کرمانشاه 0831-7234020 وارون

تهران     021-88407861 واریان

تهران     021-88511200 وایون

تهران     021-88575374 ورسک

تهران     021-88086598 ورسک بتون

کرمانشاه 0831-4205111 ورسک پل

تهران     021-29741       وریج

تهران     021-88853457 وزان

فارس     0711-2351526 وزش فارس

تهران     021-77501234 وزوا

تهران     021-88572302 ونک پارک

تهران     021-88705193 ویسا

آذربایجان شرقی    0411-5556199 ویند

کرمان    0341-2511151 هادی شمس کرمان

تهران     021-44282949 هاماکار

تهران     021-88657950 هایپرفرم

کرمان    0341-2512924 هدرخش دار سبزوار

آذربایجان شرقی    0411-5253520 هرم عمران آذر

تهران     021-22045093 هرمز تارا

کرمان    0341-2441452 هرمز عمران کرمان

تهران     021-88309755 هریسون

چهارمحال و بختیاری         0381-3330885 هفت رنگ

تهران     021-88901043 هلال دشت

تهران     021-88656591 هلدینگ بیزنس گلدن وی

کرمان    0348-2410985 هلیل آب جیرفت

کرمان               هلیل راه کرمان

تهران     021-22421011 همپایه

تهران     021 _88500161           همتراز پی

اصفهان  031-36639908 همسنگ سپاهان

کرمان    0341-2447238 هموارراه ماهان

تهران     021-88796478 هوجستان

آذربایجان شرقی    041-35570273 هوراند طرح

تهران     021- 88049181            هوردشت

کرمان    0344-3222339 هیدرو سازه ارگ

آذربایجان شرقی    0411-5261976 هیدنکا

کرمان    0341-2112109 هیراب کویر کرمان

کردستان 0871-3562004 هیوا لرد

تهران     021-88069095 یادمان سازه

کرمان    0391-3914228587       یاسین کار شرق

کرمان    0341-2223338 یراق نیروی کارمانیا

گیلان     0131-5555790 یربونی

کرمان    0341-3212042 یکتا آریا زمین

پیام بگذارید