0 ملک

نوژن وود

طراحی و اجرای چوب ترموود
تلفن: 09125618183
فکس: 02122148770
ایمیل info@nozhanwood.com
وبسایت: https://nozhanwood.com/

شرکت نـوژن با بیش از ۱۰ سال سابقه در صنـعت تـرموود و سـابقه بیش از ۵ سـال تولید چـوب تـرمـو در ایـران بـا کیفیت درجـه یک و ابعـاد مختلف که از بـهتریـن مـواد اولیه که به صورت مستقیم و سـفارش بـرای نـوژن آمـاده سـازی می شود با بـهترین تکـنولـوژی ترمـوود و بـا پیشـرفتـه تـرین سیستم بـرشکـار در ایـران فعالیت می کنـد. سـابقه همکاری با عظـیم تـرین پـروژه هـای ایـران ، بـرتـرین تولید کننده چوب تـرمـو بـا استـانـدارد اروپـایی، کیفیت درجـه یک تضمین شده، پشتیبانی هفت روز در هفته، بازخورد صـد در صـدی و مشـاوره رایـگان.

لوکیشن

ملک یافت نشد

اولین نفر برای بررسی باشید “نوژن وود”

Rating